Bostadsanpassning – COVID19

Några tips om hur vi kan hjälpa till att förenkla Bostadsanpassning under COVID19

De flesta sökande som är i behov av bostadsanpassning tillhör med största sannolikhet en definierad riskgrupp. Många av dessa känner stor oro och otrygghet under rådande omständigheter. Vi bör därför göra vad vi kan för att skydda och minimera smittorisken för denna utsatta grupp. De har ju även under dessa tider behov att ta sig in /ut ur sin bostad.

Genom att utnyttja ”fullmakten” kan ni som handläggare förenkla tillvägagångssättet och minimera antalet inblandade aktörer.

Vid en utvändig anpassning behövs i praktiken ingen kontakt alls med den sökande.

Arbetsterapeuten eller handläggaren kan redan vid första kontakten ta foto samt de måttuppgifter som behövs för att projektera rampens utformning.

Trident bostadsanpassningar måttuppgifter exempel

Vi kan därefter hjälpa er med:

Projektering och förslag på lösning.
Offert med ritning.

Trident ramp ritat exempel

Med detta tillvägagångssätt behöver den sökande i praktiken inte ha mer än muntlig kontakt med inblandade parter.

Vi på Trident tillhandahåller ramper / miniramper / tröskelramper /gummiramper / täckplåtar/ stödhandtag för såväl in- och utvändiga anpassningar.

Hoppas att detta kan vara till er hjälp framöver. Kontakta gärna våra säljare så hjälper de er, eller ring 0431-44 95 00, mail: info@trident.se