Hoppa till innehåll

Information om Bostadsanpassning

Sök bidrag för bostadsanpassning

Behöver du anpassa din bostad för att du, eller din närstående har svårare att röra sig eller på grund av annan funktionsnedsättning? Då har du rätt till kommunalt bidrag för bostadsanpassning.

Så här säger Boverket:
”Du kan ansöka om bidraget om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.”

Alla slags privatbostäder

Bostadsanpassningsbidrag gäller alla typer av privatbostäder: eget hus, hyreslägenhet eller bostadsrätt. Normalt ska din bostad vara en permanent bostad. Tyvärr gäller anpassningsbidraget inte för fritidshus.

Kommunen beslutar

Det är kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Det är dit du ska vända dig för information och ansökningsblankett.

Vad gäller för din kommun

Klicka på länken nedan och välj din kommun så hittar du vad som gäller för dig.
Information om din kommuns bostadsanpassningsbidrag

Mer information

Övergripande information från Boverket.
Boverkets handbok om Bostadsanpassningsbidraget

Tridents produkter för bostadsanpassning

Ramper
Stödhandtag