Modulramp

EU-rampen är en permanent modulramp och som passar för både bostadsanpassningar och offentliga byggnader. Materialet i rampen är varmförzinkat stål vilket ger överlägsen stabilitet jämfört med motsvarande aluminiumramp, stål är tre gånger starkare än aluminium. Konstruktion och material är valda för bästa ekonomi och optimal hänsyn till miljön. EU-rampen kan återanvändas fullt ut på ett flexibelt sätt.

 

Kontakta oss

EU-Rampen en flexibel modulramp

EU-rampen är en permanent modulramp och som passar för både bostadsanpassningar och offentliga byggnader. Materialet i rampen är varmförzinkat stål vilket ger överlägsen stabilitet jämfört med motsvarande aluminiumramp, stål är tre gånger starkare än aluminium. Konstruktion och material är valda för bästa ekonomi och optimal hänsyn till miljön. EU-rampen kan återanvändas fullt ut på ett flexibelt sätt.

Med alla våra fabrikstillverkade standardmoduler av ramper, plan, plankilar, räcken, trappsteg, grindar, m m har man stor valfrihet vid utformningen av rampen.

Rampsystemt är utformat enligt svenska byggnormer som säger att en stationär ramp får luta högst 1:12. Ramperna bör heller inte ha en större höjdskillnad än 0,5m mellan viloplanen. Standardbredderna på rampmodulerna är 0,9 m och 1,3 m. Vi har arbetsrutiner som innebär att man oftast kan få rampen levererad inom ett par dagar efter beställning.

Halkfritt
Sträckmetall ger en mycket halksäker yta på rampen som släpper igenom nederbörd. Ramperna kan även förses med kontrastmarkeringar i sträckmetall för bästa tillgänglighet.

Teleskopiska ben
Vårt teleskopiska ben i räckesstolpen medför att det endast behövs en längd på benet, upp till 0,9 m. Detta medför enkel projektering och montering av rampen samt begränsad lagerhållning.

Ergonomiska handledare
Vår unika Ergosoft-handledare är framtagen för att ge ett starkt grepp för handen. Den är varken rund eller fyrkantig utan både och. Handledaren ingår i alla våra räckesmodeller till ramperna.

Kontakta gärna våra kunniga säljare!

Försäljning, Teknisk support Ramp & Lyftplattform, Södra Sverige.

Marko Ketonen

Försäljning, Teknisk support Ramp & Lyftplattform, Västra & Mellersta Sverige.

Maria Melin

Försäljning Ramp & Lyftplattform, Stockholm, Norra & Östra Sverige.

Anders Lord