EasyLift

EasyLift är nyskapande i sin enkla design och förträffliga komfort. Med EasyLift kan den rullstolsburne eller rörelsehindrade enkelt och bekvämt förflytta sig mellan mindre nivåskillnader. Den maximala lyfthöjden är 1250 mm.

Kontakta oss

EasyLift

EasyLift är nyskapande i sin enkla design och förträffliga komfort. Med EasyLift kan den rullstolsburne eller rörelsehindrade enkelt och bekvämt förflytta sig mellan mindre nivåskillnader. Den maximala lyfthöjden är 1250 mm.

EasyLift har, till skillnad från den traditionella saxlyften, fyra ben som också fungerar som lyftpelare. Benen är placerade i hörnen och med den synkroniserade rörelsen av lyftpelarna erhålls alltid en säker och behaglig transport. EasyLift lyfter fortare och med en jämnare hastighet än de traditionella saxlyftarna. EasyLift upplevs därför som mer stabil och bekväm än andra typer av lyftplattformar. EasyLift kan kombineras med grindar uppe och nere. Den automatiskt reglerade upp/nerkörningsrampen är uppfälld när lyftplattformen inte är i kontakt med golvet, om nedre grind inte installeras.

Rena linjer kännetecknar den stilfulla och eleganta designen. Olika tillvalsmöjligheter finns beträffande kulör och golvytans material i plattformsplanet.

Kontakta gärna våra kunniga säljare!

Försäljning, Teknisk support Ramp & Lyftplattform, Södra Sverige.

Fredrik Andersson

Försäljning, Teknisk support Ramp & Lyftplattform, Västra & Mellersta Sverige.

Maria Melin

Försäljning Ramp & Lyftplattform, Stockholm, Norra & Östra Sverige.

Anders Lord