Återbruk av EU-ramp

Eu-ramp, återbruk, bostadsanpassning

Vi på Trident har alltid pratat om återbruk och återanvändning av våra rampprodukter. Idag använder många kunder våra ramper om och om igen.

Eftersom vi ofta får frågan från slutanvändare om återbruk vill vi ta detta ett steg längre. Vi kommer från och med den 1 november att erbjuda återbruk i vår egen regi. Detta innebär att vi i möjligaste mån kommer att kunna ta tillbaka begagnande ramper för att besikta, serva och sedan sälja dem för ett återbrukspris.

Det är också ett steg i vårt hållbarhetsarbete inom ISO 14001. För er innebär detta en möjlighet till ett lägre pris med mindre naturpåverkan. Vår affärsidé är att som alltid att vara en av de få ramptillverkarna i Sverige som erbjuder ett återanvändbart rampsystem som följer BBR:s regelverk.

Läs mer om Tridents EU-ramp